Условия за ползване и пoвeлитeлнocт

Ако приемете условията които са свързани относно задълженията и правата които имате . Вие ставате съгласни,че:
Няма да имате права да публикувате текстове на насилие, дискриминационни, незаконосъобразни подтикващи към престъпления, омраза и порнографски характер.
Не трябва да тормозите, заплашвате клеветите, изпращате нежелана поща и спам.
Аз ще запазя правото когато пожелая да направя изменения в договора. Ако отразяват съществена промяна ще имате уведомление по електронна поща.
Аз няма да предявявам претенции за публикации направени от вас.
Когато изтривам съдържанието, което противоречи на нашето споразумение ще използвам правото да изтривам съдържанието без предизвестие. След като е изтрито то няма да се съхранява, или казано по друг начин http://kvsblog.com не е архиватор и аз няма понеса отговорност за загубеното съдържание.
Всички данни ca необходими само за свързване между нас и не се предават на други страни.